Publicaties

Boeken en artikelen van en over Warmtenetwerk.

Gelijkwaardigheid in warmteplannen

Artikel uit het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, nr. 5/6 december 2014, door Marinke Israëls en Wim Mans over de interpretatieperikelen bij de gelijkwaardigheid van alternatieven voor de aansluitplicht op warmtenetten.

Lees verder over "Gelijkwaardigheid in warmteplannen"...
klein voorkant duurzame warmte

Duurzame warmte en koude

In oktober 2016 verschijnt de opvolger van het boek Warmte in de Nederlanden. Het nieuwe boek DUURZAME WARMTE EN KOUDE, de groei van warmte- en koudenetten in Nederland en Vlaanderen geeft in 102 bladzijden een prachtig overzicht van de ontwikkelingen.

Lees verder over "Duurzame warmte en koude"...
1350981596art WN Hot Cool3 12 1

Engels overzicht Warmtenetwerk in HOT|Cool

Een Engelstalig overzicht van de activiteiten van Warmtenetwerk en haar deelnemers is gepubliceerd in HOT|Cool nummer 3 van 2012. HOT|Cool is een internationale uitgave over warmte- en koudenetten van het Danish Board of District Heating (DBDH). Lees het artikel door Klaas de Jong hier als pdf en stuur het gerust door naar buitenlandse relaties die geïnteresseerd zijn in de Nederlandse ontwikkelingen.

Lees verder over "Engels overzicht Warmtenetwerk in HOT|Cool"...
1348428847WN art Deens 1

Collectieve warmte in Nederland en Vlaanderen

Het Deense tijdschrift Fjernvarmen heeft een artikel gepubliceerd over warmtenetwerken in Nederland en Vlaanderen. U kunt het artikel hier downloaden.

Lees verder over "Collectieve warmte in Nederland en Vlaanderen"...
1286303227VV09578 1

Van afval energie maken

Universiteitsstad Enschede heeft iets met warmte. Er zijn maar liefst drie verschillende warmtenetten in de stad. Het jongste is het warmtenet voor de herbouwde wijk Roombeek, dat 1.500 woningen en ruim tweehonderd bedrijven bedient. Verder is er nog een warmtenet met warmtekrachtinstallatievoor de wijk Tattersall en stadsverwarming die is aangesloten op de warmtekrachtcentrale Marssteden. Een artikel uit het septembernummer van VV+ door Klaas de Jong en Sjoerd van der Meulen.

Lees verder over "Van afval energie maken"...
12745124362010VV04 klein

Externe warmtelevering, EPC en energielabel

Op dit moment heeft externe warmtelevering geen invloed op de berekening van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor nieuwbouw en op het energielabel voor bestaande bouw. Maar dat gaat in 2011 veranderen. Afhankelijk van de energiebesparing of CO2-reductie van het warmtenet, zal de EPC worden verlaagd of het label verbeterd worden. Meer informatie vindt u in een artikel van Hans van Wolferen (TNO) in het vakblad VV+ van april 2010.

Lees verder over "Externe warmtelevering, EPC en energielabel"...