Warmtebedrijf Rotterdam

Warmtebedrijf Rotterdam heeft als aandeelhouders bij Infra gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en Woonbron bij Infra; Exploitatie heeft als aandeelhouders E.ON en de gemeente.

 

Warmtebedrijf Rotterdam transporteert warmte van afvalenergiecentrale AVR op Rozenburg naar de warmtenetten van Eneco en Nuon in Rotterdam. Het gebruik van restwarmte is één van de pijlers van het Rotterdam Climate Initiative dat als doel heeft om de uitstoot van CO2 met de helft te reduceren.

De warmteleiding langs de zuidoever van de Maas over een tracé van 26 km is in 2013 in bedrijf genomen.