Dirkzwager advocaten & notarissen

Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat Dirkzwager advocaten & notarissen doet.  Zo krijgt juridische dienstverlening een andere dimensie: netwerken en uitwisselen van informatie, innovatief, gedreven en toekomstgericht.

 

Met ruim 115 advocaten en (kandidaat)notarissen heeft Dirkzwager advocaten & notarissen op bijna ieder terrein specialistische kennis in huis. Een van haar belangrijke aandachtsgebieden is de energiemarkt. Juristen in verschillende rechtsgebieden zijn al jarenlang actief in de energiesector en werkzaam voor netbeheerders, leveranciers, producenten van warmte, gas en elektriciteit, meetbedrijven, woningbouwverenigingen, adviesbureaus en gemeentelijke en provinciale overheden.

Het notariaat van Dirkzwager heeft zich onder andere gespecialiseerd in de (kadastrale) registratie en overdracht van netwerken, van kleine plaatselijke netwerken tot grote landelijke netwerken. Tevens hebben wij diverse projecten voor warmtetransport begeleid. Wij verzorgen voor diverse energiebedrijven de vestiging van opstalrechten voor het leggen van kabels en leidingen in grond van derden.

Bij de aanleg en het gebruik van leidingen komen ook veel bestuursrechtelijke wetten en regels kijken. Enkele belangrijke wetten zijn de Wabo, de Warmtewet, de Waterwet, de Gaswet, de Elektriciteitswet en de ophanden zijnde Omgevingswet. Ook lagere regelgeving als de Verlegregeling en de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) zijn hierbij van belang.
Vragen waarmee bedrijven en overheden in de energiesector te maken hebben zijn:
- hoe krijg ik een vergunning voor de aanleg een leiding?
- Wat kan ik ondernemen als een vergunning wordt geweigerd?
- Wat te doen bij kabel- en leidingschade?
- En hoe te handelen als een toezichthouder zoals de ACM of de Inspectie voor Infrastructuur en Milieu stelt dat er regels zijn geschonden?
De advocaten van Dirkzwager adviseren en procederen over dit soort vragen, waarbij zij optreden voor zowel bedrijven als overheden.

Tot slot laat Dirkzwager met een modern hoofdkantoor met seizoenopslag van warmte en koude in Arnhem zien dat het ook in eigen huis voor duurzaam ondernemen kiest.

Contact

Website: http://www.dirkzwager.nl
Telefoon: +31 (0)88 2424 100