Nuon Warmte

Nuon is één van de grootste energiebedrijven van Nederland en dochter van het Zweedse Vattenfall.

 

Nuon Warmte beheert warmtenetten in Amsterdam, Almere, Lelystad, Arnhem, Duiven, Leiden en Rotterdam. Samen met de gemeente Amsterdam exploiteert het energiebedrijf Westpoort Warmte. Dit net in Amsterdam-West wordt gevoed door de afvalenergiecentrale van AEB. Voor de grote nieuwbouwwijk Almere Poort heeft Nuon een warmteleiding onder het IJsselmeer doorgelegd vanaf haar warmtekrachtcentrale in Diemen. Deze centrale voedt ook warmtenetten in Amsterdam-Zuid en Amstelveen.

Naast warmtenetten heeft Nuon Warmte in Amsterdam koudenetten aan de Zuidas en de Zuidoostlob nabij de Arena. Deze projecten gebruiken duurzame koude uit diepe meren.