MIROM (Milieuzorg Roeselaere en Menen)

Mirom is een samenwerkingsverband voor afvalverweking van vijftien Vlaamse gemeenten.

 

Bij de inzameling en verwerking van afval is de Ladder van Lansink, een afvalbeheerstandaard die prioriteit geeft aan milieuvriendelijke afvalverwerking, het leidend principe; Mirom werkt conform het Vlaams afvalbeleid aan vermindering van de de hoeveelheden afval.

De afvalenergiecentrale in Roeselare heeft genoeg capaciteit voor de verwerking van 62.000 ton afval per jaar. De centrale is gekoppeld aan een warmtenet met 21 grote afnemers. Een 3 MW Organic Rankine Cycle-turbine, een soort stoomturbine maar dan op organische vloeistoffen in plaats van water, zet de overschotten aan warmte om in elektriciteit.

In het najaar van 2015 start in Roeselare en Hooglede de bouw van 1.000 nieuwe woningen die aangesloten zullen worden op het grootste warmtenet voor particuliere woningen van West-Vlaanderen.

Contact

Website: http://www.mirom.be