Gemeente Maastricht

De hoofdstad van de Nederlandse provincie Zuid-Limburg heeft een bijzonder innovatief warmte- en koudenet. Restwarmte van papierfabriek Sappi verwarmt woningen, winkels en het stadskantoor in Mosae Forum en zorgt ook voor koeling via absorptiekpoelmachines. De warmte wordt verder benut voor opwekking van elektriciteit met een aardgasexpansiemachine. Recent is in het Interreg-project Eco2Profit de haalbaarheid van een warmtenet op bedrijventerrein Beatrixhaven onderzocht.