Vereniging Afvalbedrijven

De Vereniging Afvalbedrijven behartigt op nationaal en internationaal niveau de belangen van afvalbedrijven die actief zijn in de gehele keten. De bedrijven houden zich bezig met het inzamelen, recyclen, bewerken, composteren, verbranden en storten van afval. Ook bedrijven die actief zijn in het rioleringsbeheer zijn lid. 

 

De Vereniging Afvalbedrijven streeft naar een gezond en evenwichtig ondernemingsklimaat in Nederland en Europa en staat voor een doelmatig en duurzaam afvalbeheer. De Vereniging Afvalbedrijven is een gesprekspartner voor overheden en andere instanties.

De brancheorganisatie vertegenwoordigt zon tweederde van de Nederlandse afvalmarkt. Het Verenigingsbureau is gehuisvest in s-Hertogenbosch en heeft een kantoor in Brussel. Winning van energie uit afval en benutting van restwarmte staan volop in de belangstelling bij de vereniging en haar leden, waarvan verschillende als warmteproducent ook individueel deelnemer zijn aan het Warmtenetwerk.