Eandis

Eandis verzorgt de exploitatie van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas van Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas. 

 

De door Eandis beheerde netten tellen 2,5 miljoen elektriciteitsaansluitingen en ruim 1,5 miljoen aardgasaansluitingen. Eandis heeft ongeveer 4.300 personeelsleden. Het bedrijf heeft de ambitie om ook distributienetten voor warmte te exploiteren. Eind 2013 kondigde Eandis de aanleg van een warmtenet voor 1.000 woningen in Roeselare aan. Warmteleverancier voor dit net is Mirom.

Het hoofdkantoor van Eandis is gevestigd in Melle.

Contact

Website: http://www.eandis.be