GMB Beheer

GMB is een familiebedrijf met vierhonderd medewerkers, dat zich richt op watertechnologie, infra, bouw, installatietechniek, riolering en milieuwerken. 

 

GMB Beheer telt drie divisies: GMB Civiel, GMB Services en GMB Slibverwerking. Het laatste onderdeel exploiteert installaties op het gebied van bio-energie, grond- en voedingstoffen en beschikt over installaties in Tiel en in Zutphen voor de verwerking van rioolslib, flotatievetten en dergelijke.

De civiele poot verzorgt projecten van ontwerp tot en met bouw en onderhoud. Voor De Meerlanden ontwikkelde en bouwde GMB een composteertunnel met warmteterugwinning. De warmte uit deze tunnel gaat naar kassen.

Het hoofdkantoor van GMB is gevestigd in Opheusden.

Contact

Website: http://www.gmb.eu
Telefoon: +31 (0)488 - 449 449