DNV GL Energy

In 2012 fuseerden Det Norske Veritas (DNV) en Kema. In 2013 ontstond hieruit de DNV GL Group. 

 

DNV GL Energy is een internationaal cluster van 3000 energie-experts die hoogwaardige diensten leveren binnen heel de energie-waarde-keten, waaronder diensten op het gebied van duurzame energie en energie-efficiëntie. Veelal staat elektrische energie centraal, maar vaak gaat het om de combinatie van elektriciteit en warmte.

Het bedrijf levert de volgende diensten voor warmte:

  • advies bij planning, aanleg en bedrijfsvoering van warmtekrachtcentrales, centrales met stadswarmtelevering en afvalverbrandingsinstallaties. Daarbij gaat het onder meer om haalbaarheidsstudies, basisontwerp, owners engineer, offerte-evaluatie, ondersteuning bij uitbesteden, uitvoeren/monitoren van performantietesten, inspectiediensten, performance-monitoring-systemen, reductie van emissies, aanvragen van milieuvergunningen en MER's;
  • advies bij planning, aanleg en bedrijfsvoering van warmtenetten, waaronder haalbaarheidsstudie, energetische berekeningen, owners engineer, offerte-beoordeling, bouwbegeleiding, performantietesten, inspecties en adviezen betreffende metering;
  • energieadvies aan industriële bedrijven en glastuinbouw over onder meer beter gebruik van 'restwarmte', energie-efficiëntieverbetering, energiebesparing, gecombineerde opwekking van elektriciteit, warmte en/of koude, procesverbetering, performantietesten, reductie van emissies;
  • marktstudies;
  • adviezen bij toepassing van duurzame warmtebronnen: onder meer techno-economische haalbaarheidsstudies ten aanzien van geothermie, biomassa, zon, omgevingswarmte met warmtepompen en rioolwarmte;
  • concentrated solar power plant (CSP): haalbaarheidsstudies, basisontwerp, owners engineer, performantietesting.

Contact

Website: http://www.dnvkema.com