Kapp Nederland

Kapp is adviseur op het gebied van warmteoverdracht en leverancier van warmtewisselaars.

 

Kapp is actief in de voedingsindustrie, papierindustrie, koeltechniek, offshore, chemische industrie, warmtenetten en opslagsystemen voor warmte en koude (WKO). 

Terugwinning van warmte uit processen is een van de aandachtsgebieden van Kapp. Kapp heeft recent voor verschillende warmtecentrales en onderstations in Nederland warmtewisselaars geleverd.

Het bedrijf is gevestigd in Dordrecht.

Contact

Website: http://www.kapp.nl
Telefoon: +31 (0)78 - 611 73 50