Persbericht: Boring onder Wantij voor Warmtenet Dordrecht

Dit bericht is afkomstig van: HVC Groep

Op 26 juni is een warmteleiding van maar liefst 360 meter succesvol ingetrokken onder het Wantij. Deze warmteleiding is onderdeel van het warmtenet Dordrecht. Om dit moment te markeren hebben wethouder Van der Linden en directeur Van Steensel (HVC), een symbolische sticker geplakt op de leiding voordat deze werd ingetrokken onder het Wantij.
Dankzij dit warmtenet kan straks duurzame warmte worden geleverd aan zo’n 10.000 woningen en gebouwen in Dordrecht. Iedere aansluiting betekent minder verbruik van fossiele brandstoffen en in totaal een vermindering van 15 kton CO₂-uitstoot.

De boring onder het Wantij en het intrekken van een aanvoer- en retourleiding (resp. 360 en 380 meter lang) zijn in meerdere opzichten een bijzonder moment. Allereerst is het technisch gezien een spectaculaire gebeurtenis. Daarnaast is het een mijlpaal voor de stad Dordrecht en voor HVC. Want hiermee is een belangrijke ondergrondse verbinding van het warmtenet Dordrecht gerealiseerd.

Wethouder Van der Linden en directeur HVC Van Steensel.

De Dordrechtse wethouder Van der Linden en HVC-directeur Van Steensel plakken een symbolische sticker op de leiding die wordt ingetrokken.

Duurzamer

“Het warmtenet van HVC bespaart veel energie en voorkomt CO2-uitstoot. Het gebruikt energie die nu nog letterlijk de lucht ingaat. Het warmtenet maakt Dordrecht dus flink duurzamer en daarom werkt de gemeente er graag aan mee. Duurzaamheid is namelijk weer een speerpunt van het college van b&w”, aldus wethouder Van der Linden (duurzaamheid).

HVC draagt bij aan innovatieve oplossingen om inwoners te voorzien van schone en duurzame warmte. Voor woningen in nieuwbouwwijken en bestaande gebouwen in Dordrecht. Dat laatste maakt het warmtenet uniek. Directeur Van Steensel: “Dankzij samenwerking met de gemeente, Woonbron en Trivire en dankzij de Europese subsidie zijn we in staat Dordrecht duurzamer te maken.”

 

Besparing

Aansluiting op het warmtenet levert tot 75% minder CO₂-uitstoot op dan een regulier huishouden met een CV-installatie. Het aansluiten van 10.000 woningen kan resulteren in een daling van zo’n 15 kton aan CO₂-uitstoot. Dat komt overeen met circa 6 miljoen liter benzine, goed voor gemiddeld 90 miljoen autokilometers of 220.000 m2 aan zonnepanelen.

De warmteleiding wordt ingetrokken onder het Wantij.

De warmteleiding wordt ingetrokken onder het Wantij.

Boringen

De boring onder het Wantij betreft een HDD-boring (horizontal directional drilling) die een aantal verschillende stappen omvat. Wanneer de engineering is voltooid, de tekeningen zijn gemaakt en de vergunningen zijn verkregen, start de boring die hydraulisch wordt aangestuurd. De eerste fase van het boren is het uitvoeren van een pilotboring om de schacht te boren. Vervolgens wordt het boorgat vergroot met behulp van ‘een ruimer’. Vloeistof op hoge druk verwijdert in deze fase losgekomen grond en verstevigt het boorgat. Op het veld aan de zijde van het uittredepunt van de pilotboring aan de Iroko is de in te trekken warmteleiding klaargelegd. De laatste stap is het intrekken van de warmteleiding van 360 meter lang.

 

Warmtenet Dordrecht

Dordrecht wil nog duurzamer. Nu worden in Dordrecht nog teveel fossiele brandstoffen gebruikt, terwijl lokaal duurzamere alternatieven beschikbaar zijn. Gemeente, woningcorporaties Woonbron en Trivire en HVC zetten zich daarom samen in voor een collectief warmtenet dat ongebruikte energie benut. Bij verbranding van afval dat niet geschikt is voor hergebruik of recycling komt veel warmte vrij. Die warmte kan woningen, bedrijven en instellingen in Dordrecht van duurzame warmte voorzien. Door een warmtenet in de stad aan te leggen kan deze warmte via een ondergronds leidingnet verspreid en benut worden. Dat scheelt heel veel fossiele brandstof en dat zorgt voor een flinke verlaging van de CO2-uitstoot. Binnen enkele jaren wordt het warmtenet uiteindelijk zo’n zeventien kilometer lang en zal het zo’n 10.000 woningen en bedrijven van duurzame warmte voorzien.

http://www.warmtenetdordrecht.nl