AVG

PRIVACY STATEMENT - Warmtenetwerk

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Stichting Warmtenetwerk (WN), gevestigd te Hilversum aan de Joh. Geradtsweg 17b is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

WN verwerkt persoonsgegevens over u omdat u of uw bedrijf deelnemer is van Stichting Warmtenetwek, u gebruik maakt van onze diensten, omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt, of omdat u interesse in WN heeft getoond.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
  Geslacht
  E-mailadres
  Functie
  Bedrijf
  NAW gegevens
  Telefoonnummer
  Geboortedatum en geboorteplaats
  Overige persoonsgegevens die U via correspondentie of telefonisch actief aan ons hebt verstrekt, zoals de deelname aan een activiteit of een vraag aan WN.

 Waarom hebben wij gegevens nodig?

WN verwerkt persoonsgegevens om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Denk aan:

 • Lidmaatschaps- / deelnemerszaken
  Verzenden van ons magazine, onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor evenementen of bijeenkomsten
  Gebruikmaking van dienstverlening van WN

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

WN bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

WN verstrekt de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.