Nieuwe deelnemers

In deze editie verwelkomen we ROC Rijn IJssel als nieuwe deelnemer.

ROC Rijn IJssel: inspelen op vraag naar warmtenetten

“We hadden al een opleiding infratechniek met gas- en drinkwaterleidingen,” vertelt Ben Kamps van ROC Rijn IJssel, “en daar hebben we nu warmtenetten aan toegevoegd, want we zien dat die steeds belangrijker worden.” In de regio van ROC Rijn IJssel is dat goed te merken. In Arnhem en Duiven is Nuon actief met warmte van de AVR en vlakbij in Nijmegen met warmte van ARN. Vanwege de toenemende activiteiten rond warmte heeft Kamps het opleidingencentrum aangemeld als deelnemer aan Warmtenetwerk. “Door onze deelname hopen we onze kennis uit te breiden en nieuwe contacten te krijgen binnen de warmtesector”, aldus Kamps.

ROC Rijn en IJssel heeft bijna 1.300 docenten verdeeld over verschillende locaties in Arnhem, Ede, Wageningen, Zevenaar, Renkum en Elst. Voor praktijkles infratechniek kunnen de leerlingen van ROC Rijn IJssel gebruik maken van een voor dat doel aangelegd water- en gasnet met reduceerstation en een Portakabin om woningaansluitingen te demonstreren. Dit wil het ROC nog uitbreiden met warmteleidingen en een afleverset.

www.rijnijssel.nl

 

Steun duurzame warmte

Bent u ook betrokken bij warmte- en koudenetten en/of wilt u een bijdrage leveren aan een effectieve infrastructuur voor warmte en koude? Neem dan deel aan Warmtenetwerk.

 

Leden in dit artikel