Zeven nieuwe deelnemers

In februari, maart en april hebben zeven organisaties zich aangemeld als deelnemer aan Warmtenetwerk.

Over Morgen: ontwikkeling Warmtenet Nijmegen

Over Morgen is een adviesbureau voor ruimtelijke ontwikkeling dat zich richt op duurzaamheid en gebiedsontwikkeling waarbij bewoners centraal staan. Op het gebied van duurzaamheid werkt het bureau aan wind, zon en elektrisch rijden.

Warmte is voor Over Morgen echter een belangrijke component in de ontwikkeling. Voor de gemeente Nijmegen verzorgde het bureau het project- en procesmanagement voor Warmtenet Nijmegen.

Een bijzonder initiatief is de Burgemeester Academy. Met deze opleiding geeft het bureau handvatten voor ambtenaren om burgers te verbinden aan beleidsontwikkelingen. Over Morgen is gevestigd in Ede.

www.overmorgen.nl

 

Pidpa: zuiver water in provincie Antwerpen

Als een van de grootste Vlaamse waterbedrijven voorziet Pidpa meer dan 500.000 klanten of bijna 1,2 miljoen inwoners uit de provincie Antwerpen van lekker, zuiver drinkwater. Hiervoor kan zij rekenen op een indrukwekkende infrastructuur: 61 watertorens, 27 opjaagstations en meer dan 12.700 km leidingnet. Stuk voor stuk schakels in de distributieketen die worden onderhouden, vernieuwd en uitgebreid. Pidpa verzorgt ook het rioolbeheer in meerdere gemeenten in de provincie Antwerpen.

De missie van Pidpa is: “Op een duurzame en kwalitatieve manier efficiënt en op maat voldoen aan de watergebonden behoeften van klanten aan de best mogelijke prijs.”

www.pidpa.be

 

LBITA: infrastructuur havengebied

Benutting van restwarmte in een havengebied is voor LBITA, ofwel LB infra technisch advies, een kernactiviteit. In Rotterdam is LBITA betrokken bij twee grote projecten: de Nieuwe Warmteweg en de Leiding over Noord. De diensten van het in 2007 opgerichte bureau liggen in het vlak van duurzaamheid, aanleg van kabels en leidingen, boringen onder (water)wegen, aanleg van wegen en omgevingszaken zoals vergunningen. LBITA is gevestigd in Spijkenisse.

www.lbita.nl

 

Gemeente Purmerend: nummer 1 met warmte

Driekwart van de woningen in Purmerend is aangesloten op het net van Stadsverwarming Purmerend. Daarmee heeft Purmerend het hoogste marktaandeel voor warmtelevering van Nederland. De nieuwe biomassacentrale zorgt ervoor dat deze gemeente ook nummer 1 is met duurzame warmte. Maar liefst 80 procent van de warmte in het warmtenet is afkomstig uit hernieuwbare bronnen. De gemeente Purmerend telt ongeveer 80.000 inwoners.

www.purmerend.nl

 

Universiteit Antwerpen: overdracht met bedrijven

De Universiteit Antwerrpen telt ongeveer 19.000 studenten en 4.900 personeelsleden. Er zijn negen faculteiten, waaronder twee die in het academisch jaar van 2013-2014 zijn ontstaan: Ontwerpwetenschappen en Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Vanwege het Academisch Ziekenhuis Antwerpen vormen geneeskunde en farmacie belangrijke onderzoeksterreinen, maar de universiteit ziet ook een grote rol bij havenbedrijf, transport en logistiek in deze grote havenstad. Als schakel tussen de academische wereld en het bedrijfsleven heeft de universiteit een Tech Transfer Office.

www.uantwerpen.be

 

Balance: ervaring op projectbasis

Balance levert advies aan en verzorgt projectmanagement voor overheden en de private sector. Energie is een van de sectoren waarin Balance actief is. Het bureau geeft onder meer juridisch advies over handel in CO2-rechten, werkte aan de implementatie van een risicobeheersingsysteem bij Nuon en paste de auditing aan bij Tennet. Op het terrein van gebiedsontwikkeling werkt Balance aan duurzame energie en warmte. Effectief samenwerken in de warmteketen is een doelstelling en Balance is zodoende actief betrokken bij verschillende projecten met restwarmte en bestaande warmtenetten.

Balance telt in Nederland 350 medewerkers verdeeld over kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Arnhem. Het bureau is een dochterbedrijf van Hudson Global. Hudson Netherlands is een zusterbedrijf van Balance.

www.balance.nl

 

Bio-energie De Vallei: groene warmte in Ede

Een duurzame warmtecentrale van Bio-energie De Vallei levert sinds kort groene warmte aan 3.000 woningen in de wijken Kernhem en Veldhuizen in Ede. Nuon, dat al een warmtenet in Kernhem had, verzorgt daar de warmtelevering. In Veldhuizen verzorgt corporatie Woonstede de warmtelevering. De warmtecentrale in Ede heeft een houtketel met een vermogen van 4,5 MW; er is bij het ontwerp rekening gehouden met een verdubbeling van de capaciteit.

Er zijn drie werkmaatschappijen bij Bio-energie De Vallei om de activiteiten te splitsen in inzameling van snoeihout, warmteproductie en warmtetransport naar de distributienetten. De brandstof komt vrij in de omgeving bij onderhoud van parken en bossen.

Het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland participeert in Bio-energie De Vallei.

bio-energiedevallei.nl