Lente 2009

In het derde nummer van Warmtenetwerk Magazine komt de 'Dag van de duurzame koudenetten' op 11 juni volop aan bod. Verder is er aandacht voor het opzetten van een werkgroepenstructuur voor het Warmtenetwerk en komen natuurlijk diverse projecten en nieuwe technieken uit binnen- en buitenland aan bod, zoals het klimaatdak van WILO, een orc gekoppeld aan het warmtenet van Roeselare (België) en een openbaar stoomnet bij Groningen Seaports. Vraag uw exemplaar gratis aan.

Inhoud

 • Column: Vanuit Wenen is het niet ver naar Oekraïne
 • Dag van de duurzame koudenetten
 • Kwaliteit én slagkracht
 • AVR zoekt meer afzet voor haar warmte
 • KEMA is kennisbron in Warmtenetwerk
 • TU Delft brainstormt met Warmtenetwerk over onderzoeksagenda
 • Pyrolyse-olie duurzame brandstof voor hulpketels in warmtenetten
 • Een warm ontwerp
 • WILO verschuift met klimaatdak koudevraag naar de nachturen
 • Uniforme maatlat maakt warmteopties beter vergelijkbaar
 • Roeselare koppelt Organische Rankine Cyclus aan warmtenet