Tijdschriften

Vuur in de ketels van BioWarmteCentrale de Purmer

Afzender: SVP

Purmerend, 2 december 2014 – Stadsverwarming Purmerend (SVP) legt momenteel de laatste hand aan de bouw van BioWarmteCentrale (BWC) de Purmer. Deze centrale wordt gestookt op houtsnippers uit terreinbeheer geleverd door Staatsbosbeheer. De fase voor het testen van de ketels in de BWC is bijna afgerond en sinds vanochtend brandt het vuur in alle vier de ketels. Dit is voor SVP een belangrijke stap op weg naar de levering van duurzame warmte. Met de centrale voorziet SVP haar 25.000 klanten namelijk voor 80% van groene warmte. De resterende 20% van de warmtebehoefte komt van gasgestookte hulpwarmtecentrales.

Lees verder over "Vuur in de ketels van BioWarmteCentrale de Purmer"...

Nieuwe maatregelen nodig om doelen Energieakkoord

Afzender: Duurzame Energie Koepel

“De alarmerende cijfers uit de Nationale Energie Verkenning (NEV) laten zien dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de doelen uit het Energieakkoord te halen. Bovendien moet er meer vaart worden gemaakt met de uitvoering van de bestaande maatregelen. De rekenmeesters van ECN en PBL zijn onverbiddelijk: in het huidige tempo halen we de doelen niet. Bij de ondertekening van het akkoord waarschuwden ze al dat niet alle afspraken even concreet waren en soms te optimistisch ingeschat. Voor de zomer stelden groene werkgevers en natuur- en milieuorganisaties al dat er sprake was van ’code oranje’, mede omdat er te weinig leiderschap werd getoond bij de uitvoering van het akkoord. Dat beeld wordt nu bevestigd. Omdat de doelen heilig zijn, moet er een stevig tandje worden bijgeschakeld.”

Lees verder over "Nieuwe maatregelen nodig om doelen Energieakkoord "...

Volvo Cars en Stora Enso bundelen krachten in unie

Afzender: Volvo Cars, Stora Enso

Volvo Car Gent kan CO2–uitstoot met meer dan 40 procent verminderen

Lees verder over "Volvo Cars en Stora Enso bundelen krachten in unie"...

Alle leidingen in de grond voor transport van warm

Afzender: Eneco

31 juli - Vandaag is de laatste verbindingslas gemaakt voor Eneco’s ondergrondse leidingnetwerk voor het transport van warmte vanaf de afval- en energiecentrale AVR in Rozenburg naar Rotterdam (Leiding over Noord). Deze zogenaamde Gouden Las kwam tot stand in aanwezigheid van de directies van de betrokken aannemers, wethouder Van Steenderen van Schiedam en Herman Exalto, directeur Eneco Warmte & Koude.  Zij benadrukten trots dat deze mijlpaal met een week voorsprong op het tijdschema voor 9 maanden veldwerk is behaald.

Lees verder over "Alle leidingen in de grond voor transport van warm"...

Nieuw Warmtestation Amstelveen heropend op andere

Afzender: Eneco

Met het ontknopen van een grote strik hebben wethouder Peter Bot en directeur Herman Exalto van Eneco Warmte & Koude het nieuwe Warmtestation Amstelveen officieel in gebruik gesteld. Het nieuwe station staat hemelsbreed zo’n 120 meter ten noordoosten van het oude en is een architectonisch opvallend, maar ook ingetogen gebouw.

Lees verder over "Nieuw Warmtestation Amstelveen heropend op andere "...

Boring onder Wantij voor Warmtenet Dordrecht

Afzender: HVC Groep

Op 26 juni is een warmteleiding van maar liefst 360 meter succesvol ingetrokken onder het Wantij. Deze warmteleiding is onderdeel van het warmtenet Dordrecht. Om dit moment te markeren hebben wethouder Van der Linden en directeur Van Steensel (HVC), een symbolische sticker geplakt op de leiding voordat deze werd ingetrokken onder het Wantij.
Dankzij dit warmtenet kan straks duurzame warmte worden geleverd aan zo’n 10.000 woningen en gebouwen in Dordrecht. Iedere aansluiting betekent minder verbruik van fossiele brandstoffen en in totaal een vermindering van 15 kton CO₂-uitstoot.

Lees verder over "Boring onder Wantij voor Warmtenet Dordrecht"...

Verplichte certificering warmtepompen

Afzender: Nederlands Platform Warmtepompen

Per 1 oktober 2014 gaat er een certificering gelden voor het installeren van warmtepompen. Dit vloeit voort uit de AMvB Bodemenergie die per 1 juli 2013 van kracht is.

Lees verder over "Verplichte certificering warmtepompen"...

Aanleg warmtenet Nijmegen officieel van start

Afzender: Warmtenet Nijmegen

Nijmegen, 28 februari 2014 – Vandaag is door bestuurders van de provincie Gelderland, gemeente Nijmegen en netwerkbedrijf Alliander het officiële startsein gegeven voor de werkzaamheden van warmtenet Nijmegen. Met het aan elkaar haken van twee stukken warmteleiding is het startmoment op feestelijke wijze ingeluid. De verbinding van ARN op de woningen in de Waalsprong zal eind dit jaar, begin volgend jaar zijn gerealiseerd.

Lees verder over "Aanleg warmtenet Nijmegen officieel van start"...

Stoomlevering aan AkzoNobel boven de 2 miljoen ton

Afzender: Twence

Enkele dagen geleden passeerde de stoomlevering van Twence aan AkzoNobel de grens van twee miljoen ton. Door de afname van Twence-stoom bespaarde AkzoNobel afgelopen drie jaar circa 190 miljoen m3 aardgas, het aardgasverbruik van de Enschedese en Hengelose huishoudens samen. Ook stootte het bedrijf 330 duizend ton minder CO2 uit. Een mijlpaal waar beide bedrijven trots op zijn. De stoom wordt sinds januari 2011 geleverd en door een 1,5 kilometer lange pijplijn van Twence naar AkzoNobel getransporteerd. Afgelopen jaren is de hoeveelheid stoom gestaag verhoogd. 

Lees verder over "Stoomlevering aan AkzoNobel boven de 2 miljoen ton"...

Nieuw duurzaam nutsbedrijf: WarmteStad

Afzender: Waterbedrijf Groningen, Gemeente Groningen

WarmteStad wordt het nieuwe nutsbedrijf dat aan Stadjers en bedrijven voor de lange termijn betrouwbare, betaalbare en bovendien duurzame warmte (en/of koude)-oplossingen biedt. Het betreft een samenwerking tussen Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen. Beide partijen hebben ambitieuze doelstellingen wat betreft duurzaamheid. Binnen de gemeente Groningen liggen grote kansen om de CO2-uitstoot via een van de energiesporen - namelijk warmte - sterk in te perken. Denk daarbij aan restwarmte, warmte/koude opslag en geothermie. Het transporteren van warmte onder de grond vereist een uitgebreid netwerk waarbij het van belang is dat iedereen ervan kan profiteren tegen een redelijke prijs. Het nieuwe zelfstandige nutsbedrijf  zorgt voor duurzame warmte en/of koude voor de stad op een verantwoorde wijze en draagt daarmee wezenlijk bij aan een energieneutraal Groningen in 2035. 

Lees verder over "Nieuw duurzaam nutsbedrijf: WarmteStad "...