Nieuwsbrief Warmtenetwerk Mei 2012

1337060791klein credits green heat

Met deze maand: zet een warmteproject in het zonnetje met de Warmtentwerk Awards, win publiciteit en maak kans op een aanmoedigingspremie van 5.000 euro. Ook eigen projecten nomineren is toegestaan. Verder: verslag van de Euroheat 2012 Annual Conference in Kopenhagen, certificering voor groene warmte, berekende energieprestatienorm in de praktijk vaak veel minder gunstig en een toevloed aan nieuwe leden uit met name Vlaanderen: welkom IVBO, VITO, Rehau, IMOG, Getec Benelux en Ingenium.

Euroheat 2012 Annual Conference

Duurzame warmte dijt uit

De groei van duurzame warmte zet fors door. Dat berichtten verschillende organisaties op het warmtecongres in Kopenhagen, Denemarken, op 26 en 27 april. Het congres was een samenwerking van het Europees platform voor hernieuwbare warmte en koude RHC, met Euroheat & Power. De groei komt deels voor rekening van de vervanging van warmte uit gasgestookte warmtekrachtcentrales en deels voor uitbreiding van warmtenetten. Een van de Europese voorbeelden is het Oostenrijkse warmtebedrijf Fernwärme Wien (pdf). Aarno Rapottnig meldde grote investeringen in geothermie met maar liefst 5 km diepe boringen.

In het bekken van Parijs worden na een lange periode van stilstand nu jaarlijks vijf nieuwe geothermieprojecten gerealiseerd die zijn gekoppeld aan de aanleg van nieuwe warmtenetten. Frankrijk is nog de grootste producent van diepe aardwarmte, maar zal volgens EGEC-voorzitter Burkhard Sanner worden ingehaald door Duitsland.

Hout en geothermie koppelen in Sønderborg

Waterfront Sonderborg

Voorafgaand aan het congres in Kopenhagen was er een excursie naar Project Zero in het Deense stadje Sønderborg, nabij Flensburg. Vrijwel heel Sønderborg is aangesloten op een warmtenet dat wordt gevoed met warmte uit een afvalenergiecentrale en een warmtekrachtcentrale met een gasturbine van 40 MWe. Maar de warmte uit de gasturbine wordt dit jaar volledig vervangen door een uiterst innovatieve en volledig duurzame warmtecentrale met een vermogen van 35 MW. 10 MW komt van een 1.200 m diepe bron met water van 42 °C dat met drie absorptiewarmtepompen wordt afgekoeld tot 14 °C. Heet water van houtketels drijft de warmtepompen aan.

Het duurzame karakter van de nieuwe centrale in Sønderborg zorgt ook voor nieuwe warmteklanten zoals het hoofdkantoor van Danfoss in Nordborg.

Proef open warmtenet in Stockholm

Lena Gunnarsson van Fortum presenteerde tijdens het congres een proefproject (pdf) voor het warmtenet in Stockholm. Wie warmte over heeft, kan die verkopen aan Fortum. De prijs is afhankelijk van het temperatuurniveau van de warmte en van de buitentemperatuur. Er doen twintig bedrijven mee aan de proef. Deze start in september.

Alle presentaties met sheets

Warmtenetwerk Awards 2012

 

Nomineer voor de Warmtenet Awards

Werk jij aan een bijzonder project rond warmtenetten en wil je dat graag delen? Of ken je een ingenieus project (in wording) of een ingenieuze vinding die meer aandacht verdient? Geef het project dan op voor de Warmtenetwerk Awards 2012 en je krijgt sowieso aandacht in ons magazine en op de website. Bovendien maak je twee maal kans op een bedrag van 5.000 Euro: voor een bestaand project is er de Best Practice Award en voor innovatie de Innovation Award. Voor de eerste categorie moet het project in 2011 warmte hebben geleverd. De tweede categorie is open voor iedereen en beperkt zich niet tot een project: ook een ingenieuze vondst, dienst, samenwerking of afstudeerscriptie is welkom. Voor deze categorie geldt echter wel dat het idee of de uitwerking na 1 januari is voltooid.

De projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Inzenden kan tot 1 september en de presentatie van de winnaars heeft plaats op ons Jaarcongres tijdens Energie 2012, 9 oktober in Den Bosch. Iedereen mag inzenden, ook eigen projecten zijn welkom. Uiteraard stellen we alle informatie die u over het project heeft op prijs. Omwille van de laagdrempeligheid van de verkiezing geldt echter dat alleen een locatie/projectnaam en korte motivatie bij aanmelding verplicht zijn. De jury zal zich dan verder in het project verdiepen.

www.warmtenetwerkaward.net

 

Certificering groene warmte

Voor duurzame elektriciteit en groen gas bestaat in Nederland al een systeem van certificering. Nu hernieuwbare warmte ook in de energiesubsidieregeling SDE+ is opgenomen, komt er tevens een systeem voor warmte. CertiQ werkt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) aan de voorbereiding.

De mogelijkheden om met deze certificaten extra waarde te creëren, worden onderzocht door het bestuur van Warmtenetwerk. Het ministerie bestudeert het gebruik van warmtecertificaten voor een verplicht aandeel hernieuwbare energie voor leveranciers van aardgas en elektriciteit.

Met de toevoeging van de categorie warmte in de SDE+ zal de productie van groene warmte snel groeien. Het budget van de SDE+ 2012 gaat vrijwel geheel op aan hernieuwbare warmte.

Groene warmte met mestvergisting

In de SDE+ van 2012 zittent een groot aantal aanvragen voor een warmtebonus bij bestaande mestvergisters die nu hun warmte van de biogasmotor nog weggooien. Staatssecretaris Bleker van ELI heeft nog extra speelruimte gecreëerd voor mestvergisting door meer coproducten toe te staan. Er komen een aantal reststromen bij op de positieve lijst (pdf) zoals slootmaaisel, snijafval van groenten en reststof van palmolie.

 

Energieprestatienorm: berekening mooier dan praktijk

Op een expertmeeting van het Internationaal Energie Agentschap op 25 april in Rotterdam lieten twaalf sprekers zien dat er grote verschillen zijn tussen de berekende energieprestatie voor gebouwen en de dagelijkse praktijk. Dat ligt deels aan het gedrag van bewoners, maar komt ook doordat apparaten zoals warmtepompen, hr-ketels en ventilatie-units met warmteterugwinning in de praktijk een veel lager rendement hebben dan volgens de labels en de testen in het laboratorium. Daarnaast is de kwaliteit van de bouw vaak minder goed dan berekend.

 

Warmtenetwerk Magazine Lente 2012

Het lentenummer van ons gratis tijdschrift Warmtenetwerk Magazine is uit. U kunt het tijdschrift online nalezen of een gedrukte versie aanvragen via deze website.

 

Nieuwe leden

IVBO - Warmtenet Brugge

De intergemeentelijke afvalverwerking voor Brugge en ommelanden (IVBO) levert met haar afvalenergiecentrale warmte aan een aantal grotere afnemers. Zo voorziet IVBO de warmtevoorziening van onder meer het academisch ziekenhuis St. Jan en van pralineproducent Kathy Chocolaterie.

VITO

Het Vlaamse onderzoekinstituut VITO in Mol telt ruim 600 medewerkers. VITO voert onderzoek uit voor bedrijven en voor lokale, Vlaamse, federale en Europese overheden.

Op het warmtecongres in Kopenhagen presenteerde Peter Verboven het Resilient-project (pdf) in Hasselt dat VITO leidt in het kader van een Europees project. In dit project worden bestaande sociale huurwoningen verduurzaamd tijdens een renovatie. De informatica speelt hierbij een hoofdrol: deze verknoopt de individuele behoeften van de bewoners aan de beschikbare warmte en elektriciteit van verschillende energiebronnen, waaronder een warmtekrachtkoppeling, boiler en zonthermaalpanelen.

Rehau

Rehau is een grote internationale onderneming met voor de Benelux kantoren in Heverlee (België) en Nijkerk (Nederland). Rehau maakt onder meer voorgeïsoleerde leidingen, warmtepompen en systemen voor verwarming en koeling van gebouwen.

IMOG

IMOG is een geïntegreerde afvalinzamelaar voor elf gemeentes in Zuidwest-Vlaanderen. In Harelbeke heeft IMOG een afvalenergiecentrale en in Moen een biomassacentrum en een zonnecentrale.

Getec Benelux

Het Duitse energiedienstenbedrijf Getec heeft in Hoofddorp een vestiging voor de Benelux opgericht. Getec exploiteert installaties voor decentrale energie in de woningsector, zorg en industrie.

Ingenium

Adviesbureau Ingenium in Brugge is gespecialiseerd in duurzame oplossingen voor warmte en koude. Voor het Academisch Ziekenhuis St. Jan ontwikkelde het bureau een koudeproject gekoppeld aan een warmtenet.