Nieuwsbrief Warmtenetwerk Maart 2012

1331629451Photo AKA absorptiekoelingtoekomst

Met deze maand: grote investering in warmtenet AVR Rozenburg, SDE+ opent, Zeewoldse project warmte van de boer verdubbelt en krijgt biogasrotonde, 12 miljoen voor stoomleiding Botlek en meer absorptiekoeling in Duitsland door warmtewet EEWärmeG. Ook verwelkomen we deze maand twee nieuwe Vlaamse leden: Carnoy en Cofely Services.

100 miljoen voor warmtenet Rozenburg

Visser & Smit Hanab heeft van Warmtebedrijf Rotterdam opdracht gekregen voor ontwerp, aanleg en 15 jaar onderhoud van een warmtetransportnet vanaf de afvalcentrale AVR Rozenburg naar vier afleverpunten. De opdracht heeft een waarde van ongeveer 100 miljoen euro. In het project zijn ook warmtebuffers en een warmtehub bij de Brielselaan opgenomen.

De leiding kan tot 1.800 m3/h heet water verplaatsen, voldoende voor 50.000 huishoudens.

Route van de leidingen voor het nieuwe warmtenet bij Rozenburg.

 

 

SDE+ open vanaf 13 maart

In de Nederlandse Staatscourant is op 21 februari de Steunregeling voor Duurzame Energie 2012 gepubliceerd. Er is subsidie voor de productie van groene warmte, duurzame elektriciteit en groen gas. De regeling verloopt in vijf fasen, waarbij de goedkoopste opties het eerst aan bod komen. In de eerste fase, die op 13 maart open gaat, zitten onder meer geothermie, ketels en warmtekrachtinstallaties op biogas en warmte uit afvalverbranding. De SDE 2012 biedt ook mogelijkheden voor oudere installaties die stroom opwekken uit biomassa om extra steun te krijgen voor warmtebenutting. De regeling wordt uitgevoerd door Agentschap NL te Zwolle.

 

Biogasrotonde voor groen warmtenet

Zeewolde heeft een primeur met de aanleg van de eerste biogashub van Nederland. Melkveehouder Van Beek laat een 4 km lange leiding aanleggen die een mestvergister koppelt aan de 5 km lange leiding die al enkele jaren biogas transporteert van de boerderij naar de warmtecentrale van Essent bij de Polderwijk. Het vermogen van de warmtekrachtinstallatie (WKK) op biogas bij de centrale zal dit voorjaar worden verdubbeld tot 2.300 kW elektrisch en ongeveer 2.200 kW warmte.

De bestaande WKK produceerde in 2011 ongeveer 8 miljoen kWh elektriciteit en bereikte gemiddeld over het jaar een elektrisch rendement van 40 procent en een totaalrendement van 79 procent.

 

Contract stoomleiding Botlek

Voor de aanleg van een stoomleiding met een lengte van 1,5 km in het Rotterdamse Botlekgebied heeft Visser & Smit Hanab medio februari een contract ter waarde van 12 miljoen euro afgesloten voor aanleg en onderhoud. Het project is ontwikkeld met het havenbedrijf van Rotterdam en netbeheerder Stedin en de verwachting is dat het stoomnet verder zal worden uitgebreid.

 

Duitse warmtewet bevordert absorptiekoeling

In de Duitse warmtewet EEWärmeG gelden eisen ten aanzien van het gebruik van duurzame warmte maar ook van duurzame koude. In het vakblad CCI Zeitung van februari is een artikel gepubliceerd over de toenemende belangstelling voor ad- en absorptiekoelmachines door deze nieuwe wet. Sorptiekoelmachines produceren koude uit warmte. De koude uit dergelijke machine telt mee als de aandrijfwarmte komt van hernieuwbare bronnen of van warmtekrachtkoppeling of restwarmte uit de industrie.

 

Nieuwe leden

Carnoy

Carnoy is groothandel voor professionele installateurs in België en levert onder meer voorgeïsoleerde leidingen en afleversets voor warmte.

Cofely Services

Cofely Services met hoofdkantoor in Brussel verzorgt beheer van technische installaties, energiebeheer en facility management.