Nieuwsbrief: gelijkwaardigheidsprincipe

maasarchitecten 0703710 medium

In gebieden waar een warmtenet aanwezig is, geldt volgens het Bouwbesluit een aansluitplicht tenzij een gelijkwaardige oplossing voor warmte wordt toegepast. Maar wat is gelijkwaardigheid? Energie-experts Wim Mans en Marinka Israëls stelden hier drie scenario's voor op. En verder: oproep scripties DHC+ Student Award; workshop biobrandstoffen en restwarmte in de voedingsindustrie.

Gelijkwaardigheid in warmteplannen

Energierechtspecialist Marinka Israëls en Wim Mans van Innoforte publiceerden het artikel 'Gelijkwaardigheid in warmteplannen' in het decembernummer van het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht. Hiermee willen ze meer duidelijkheid brengen in de discussie over gelijkwaardige alternatieven voor de aansluitplicht van warmtenetten.

Als in een gebied een warmtenet aanwezig is, geldt volgens het Bouwbesluit 2012 een aansluitplicht tenzij gebruik wordt gemaakt van een gelijkwaardig alternatief voor warmte. Het Bouwbesluit stelt echter niet hoe we de energiezuinigheid moeten berekenen, waardoor het onduidelijk is wanneer een alternatief gelijkwaardig is. Een gemeente kan volgens de auteurs van het artikel kiezen uit drie scenario's om de gelijkwaardigheid in haar warmteplan vast te leggen. Bij scenario A moet het Equivalente OpwekkingsRendement (EOR) van het alternatief gelijk zijn aan dat van het warmtenet. Bij scenario B is een slechter rendement te compenseren door een lagere warmtevraag. Scenario C neemt ook de elektriciteitsvraag en -opwekking in de omgeving mee. 

 

DHC+ Student Awards 2015

Tot 20 april kunnen studenten hun scripties rond warmte- en koudenetten nog inzenden voor de DHC+ International Student Awards 2015. Vorig jaar won Kathelijne Bouw een tweede prijs met de afstudeeropdracht voor haar Sustainable Development aan de Universiteit Utrecht (meer informatie). Hopelijk zijn er in 2015 weer Nederlandse en Vlaamse studenten die meedoen aan deze wedstrijd.

 

Biobrandstoffen en restwarmte in de voedingsindustrie

Op 18 maart houdt de Projectgroep Biomassa & WKK een seminar met praktijkvoorbeelden van gebruik van biobrandstoffen en restwarmtelevering in de voedingsindustrie. Op het programma staan onder meer lezingen van ECN, FrieslandCampina, Indaver, Waterstromen en SuikerUnie. Aansluitend bezoeken de deelnemers het Agri & Food Cluster Nieuw Prinsenland, waar SuikerUnie restwarmte en CO2 wil leveren. 

Locatie: Dinteloord