Samenvatting Workshop Aquathermie 26 september

Op 26 september 2018 organiseerde Warmtenetwerk een eerste bijeenkomst nieuwe stijl: workshops voor én door deelnemers. De workshop had als onderwerp: knelpunten in de regelgeving rondom de toepassing van aquathermie als warmtebron voor warmtenetten. Hierbij ontvangt u de samenvatting en PP presentatie. 

Op 26 september 2018 organiseerde Warmtenetwerk een eerste bijeenkomst nieuwe stijl: workshops voor én door deelnemers. Het doel was om samen met een groep deskundigen te komen tot vergroting van kennis en inzicht rondom een actueel thema. De workshop van 26 september had als onderwerp: knelpunten in de regelgeving rondom de toepassing van aquathermie als warmtebron voor warmtenetten. De workshop werd bezocht door circa 40 deelnemers van het Warmtenetwerk en het resultaat zal worden verwerkt in een memo dat zal worden aangeboden aan de tafel “gebouwde omgeving” binnen de totstandkoming van het klimaatakkoord.
 
Aquathermie is een verzamelnaam van diverse technieken die gebruik maken van een water als warmte- of koudebron. Denk hierbij aan TEO (thermische energie uit oppervlaktewater), TEA (thermische energie uit afvalwater) en TED (thermische energie uit drinkwater). Onder leiding van Wim Mans van Innoforte en Barry Scholten van IF technology werden de deelnemers eerst bijgepraat over de actuele regelgeving en de potentie van aquethermie.
 
Belangrijk in dit verband is de NTA 8800. Dit is een nieuwe rekenmethode energieprestatie gebouwen die vanaf 1 januari 2020 de huidige EPC rekenmethode vervangt en van toepassing zal zijn op zowel nieuwe als bestaande gebouwen. De bepalingsmethode NTA 8800 is in opdracht van het ministerie van BZK onder regie van NEN ontwikkeld door de Programmaraad. In de Programmaraad zijn energie-, installatie- en bouwsector, gemeenten, vastgoedeigenaren, woningcorporaties en adviseurs vertegenwoordigd. De komende tijd vinden studies plaats op basis van deze versie van de NTA. Afhankelijk van de uitkomsten van deze studies kunnen nog aanpassingen worden doorgevoerd.
 
Tijdens de levendige discussie werd duidelijk dat het belangrijk is dat de warmte die uit afvalwater wordt gehaald zal worden aangemerkt als “omgevingswarmte” en niet als “restwarmte”. De status van deze beide soorten warmte is namelijk nogal verschillend in de NTA 8800: restwarmte wordt niet als duurzaam aangemerkt en omgevingswarmte wel. De status duurzaam of niet duurzaam is van belang in verband met de zogenaamde BENG eisen die voor nieuwbouw gaan gelden. Dit is een set van 3 eisen waarvan de 3e eis betrekking heeft op het aandeel duurzaam in de totaal verbruikte energie.

Daarnaast werd tijdens de workshop duidelijk dat het toch wel vreemd is dat restwarmte in het algemeen niet als duurzaam wordt aangemerkt. Zodra restwarmte vanuit een bedrijf (bijvoorbeeld industrie of datacenter) naar de omgeving stroomt verandert de status van “niet duurzaam” naar “duurzaam”. Omdat de temperatuur van omgevingswarmte lager is dan de temperatuur van de restwarmte in het bedrijf moeten de in te zetten warmtepompen werken met een lagere COP en zullen dus meer verbruiken. Ofwel: in het bedrijf is restwarmte energiezuinig, maar niet duurzaam. Laat men de warmte naar de omgeving stromen dan wordt de warmte ineens wel duurzaam, maar minder energiezuinig. Hier moet nog eens goed over worden nagedacht.
 
Verder werd tijdens de workshop duidelijk dat aquathermie buiten de boot valt bij subsidies. Voor de inzet van warmtepompen in woningen is (ISDE) subsidie beschikbaar. Voor de inzet van grootschalige warmtebronnen als geothermie of biomassa is (SDE) subsidie beschikbaar. Voor de inzet van aquathermie is geen subsidie beschikbaar. De conclusie luidt dat de SDE dient te worden uitgebreid met aquathermie.

workshop

"Voorbeeld laagtemperatuur voor nieuwbouw: TEO, WKO, biogas èn riothermie"

Het was een levendige en gewaardeerde bijeenkomst. De PowerPoint presentatie kunt u downloaden.

Warmtenetwerk biedt als platform van en voor deelnemers volop mogelijkheden aan om workshops te organiseren, zowel kleinschalig als grootschalig. Onderwerpen voor workshops kunt u aandragen bij de organisatie van Warmtenetwerk. Stuur uw onderwerpen of suggesties naar: info@warmtenetwerk.nl

Wij zullen dan via onze nieuwsbrief nagaan welke andere deelnemers interesse hebben in een workshop en deze vervolgens faciliteren.