Green Deal Marktordening warmtetransport

warmtealliantie ZH

De ministeries van EZK, Binnenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat en de Warmtealliantie Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Warmtebedrijf Rotterdam, Eneco Groep) hebben op 23 februari de Green Deal Marktordening Warmtetransporten gesloten.