80% groene warmte in grote Amernet

klein Persfoto samenwerkingwarmteregioamer 1 kopie

Het Amernet is een van de grootste warmtenetten van Nederland met afnemers in Tilburg, Breda, Geertruidenberg en glastuinbouwgebied Plukmadese Polder. Op 18 januari 2018 tekenden gemeenten, corporaties WonenBreburg en Laurentius, tuinders en vertegenwoordigers van woonwijken, Enexis en Ennatuurlijk een overeenkomst voor verduurzaming van het warmtenet. In 2019 zal de Amercentrale van RWE voor 80% op biomassa stoken. Het Amernet wordt een 'open' net.

klein Amerwarmtenet

De grote warmtebron van het Amernet is de Amercentrale bij Geertruidenberg. Ennatuurlijk, de exploitant van het warmtenet, heeft al wat ervaring met een 'open' warmtenet waaraan ook andere warmteproducenten kunnen leveren. waarop meerdere duurzame warmteproducenten kunnen invoeren. Vanaf 2012 levert waterschap Brabantse Delta al groene warmte aan het Amernet met een wkk op biogas van de rioolwaterzuivering in Breda.

De hulpketels van het Amernet zijn enkele jaren geleden omgebouwd van aardgas naar bio-olie. In het Amernet heeft men ook voor het eerst in Nederland een nieuwbouwwijk in Tilburg aangesloten op de retour van het primaire net waardoor de capaciteit wordt vergroot en het net in de nieuwbouw op lagere temperatuur werkt.