Leiden Zuidwest aardgasvrij

Op 20 december 2017 ondertekenden gemeente Leiden, Alliander DGO, de woningcorporaties De Sleutels, DUWO, Ons Doel en Portaal, Nuon Warmte, Warmtebedrijf Rotterdam, waterbedrijf Dunea en het Hoogheemraadschap Rijnland de intentieverklaring Leiden Zuidwest Aardgasvrij.