Voorjaarsronde 2018 SDE+ 6 miljard

Op 6 december heeft minister Wiebes van Econmische Zaken en Klimaat per brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de steunregeling SDE+ in 2018. Evenals in 2017 is er een budget van 6 miljard voor een voorjaarsronde (13 maart t/m 5 april) en eenzelfde bedrag voor de najaarsronde. De steunregeling SDE+ is van essentieel belang voor de groei van hernieuwbare warmte in warmtenetten.