Warmteleidingen onder Twentekanaal door

Op 5 november 2016 werden voor Warmtenet Hengelo twee warmteleidingen onder het Twentekanaal doorgetrokken. Het is het begin van de aanleg van de backbone voor dit warmtenet. De backbone verbindt de netten in Hengelo en maakt het mogelijk om restwarmte van Akzo Nobel te benutten voor het verwarmen van woonwijken, bedrijventerreinen  en kantoorpanden.