Inbreng herziening warmtewet

Het bestuur van de stichting Warmtenetwerk heeft gereageerd op het wetsvoorstel voor aanpassing van de Warmtewet van het Ministerie van EZ. In de brief gaat het bestuur onder meer in op ....

Het bestuur van de stichting Warmtenetwerk heeft gereageerd op het wetsvoorstel voor aanpassing van de Warmtewet van het Ministerie van EZ. In de brief gaat het bestuur onder meer in op ruimte voor lokale experimenten met organisatievormen en tarieven, de aansluitbijdrage en de rol van netbeheerders. Ten aanzien van het voorstel voor de rapportageverplichting duurzaamheid met certificaten van herkomst en praktijkwaarden merkt het bestuur op dat een dergelijke verplichting goed is maar dan ook voor andere technieken moet gelden. Ook voor bijvoorbeeld houtketels, warmtepompen en gasketels zijn dan praktijkcijfers nodig in plaats van laboratoriumwaarden.