Warmtekaart Vlaanderen

Samen met de netwerkbedrijven Eandis en Infrax maakte de Vlaamse researchorganisatie VITO in 2016 een warmtekaart van geheel Vlaanderen. Op de kaart zijn de potentieel interessante gebieden voor de ontwikkeling van warmtenetten aangegeven. 

 

De al bestaande warmtenetten zijn eveneens uitgebreid in beeld gebracht en het rapport Warmte in Vlaanderen bevat actuele gegevens van deze netten en technische en financiële analyses van zowel warmte- als koudelevering. Minister Bart Tommelein zei over de warmtekaart: "Om de Europese klimaatdoelstellingen 2020 te halen, moet Vlaanderen een derde van de doelstelling hernieuwbare energie met groene warmte invullen. De warmtekaart kan lokale beleidsmakers en initiatiefnemers aanmoedigen om energieverspilling te beperken."

klein tommelein warmtekaart