Ecorys onderzoekt marktmodellen warmtesector

Het Ministerie van Economische Zaken heeft aan bureau Ecorys opdracht gegeven om onderzoek te doen naar marktmodellen die de warmtesector kunnen ondersteunen om de gewenste groei van warmtenetten te realiseren. De opdracht past in het kader van het Programma Warmte.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft aan bureau Ecorys opdracht gegeven om onderzoek te doen naar marktmodellen die de warmtesector kunnen ondersteunen om de gewenste groei van warmtenetten te realiseren. De opdracht past in het kader van het Programma Warmte met de ontwikkeling van een nieuwe warmtewet en de doelstellingen van het Energieakkoord.

Ecorys werkt in het onderzoek samen met Innoforte, IF Technology en het Energy Finance Institute. Het onderzoek moet eind december zijn afgerond.

In het komende herfstnummer van ons Warmtenetwerk Magazine vindt u een interview met Tjalling de Vries, programmaleider warmte en Mark Driessen, projectleider warmtewet.