Een oogstjaar voor warmtenetten

jaarbijeenkomst2014

De toegenomen aandacht voor warmtenetten bij beleidsmakers en plannen voor Vlaamse warmtenetten stemden de deelnemers aan de Warmtenetwerk Jaarbijeenkomst optimistisch. 

Bekijk de presentaties

Beleidsmakers zien de cruciale rol van warmte voor het halen van de doelstellingen van de overheid en het SER-energieakkoord steeds duidelijker. Daarnaast is 2014 een oogstjaar voor Warmtenetwerk Vlaanderen, zo blijkt uit de toespraak van Warmtenetwerk-voorzitter Gijs de Man tijdens de Jaarbijeenkomst op 8 oktober in Den Bosch. De Man is zodoende erg optimistisch over de toekomst van warmtenetten.

In Vlaanderen heeft de werkgroep gezorgd voor betere regelgeving voor warmte en de beheerders van energienetten, waaronder Eandis en Infrax, investeren nu in de bouw van netten. Sam Verbelen, energiedeskundige bij de stad Antwerpen, illustreerde dat met zijn presentatie over de coalitie voor een warmtenet in Nieuw-Zuid en de plannen in het noorden van Antwerpen.

Teun Bokhoven, voorzitter van de Duurzame Energie Koepel is net als De Man optimistisch over de ontwikkelingen bij warmtenetten. In zijn toespraak ging hij in op de rol van warmte bij het SER Energieakkoord en de Warmtevisie. Weliswaar duurt het schrijven van de Warmtevisie langer dan eerder verwacht, maar het inzicht in het potentieel en de mogelijkheden van warmte- en koudenetten is bij beleidsmakers sterk gegroeid. Vanuit een traditionele inrichting met centrale stroom- en gaslevering verandert onze energievoorziening naar een complex geheel waarin decentrale opwekking en warmtenetten een belangrijke plaats innemen.

Bokhoven waarschuwde bovendien voor te hoge verwachtingen van innovatieve concepten zoals nul-op-de-meter, woningen die vrijwel geen energie nodig hebben door dikke isolatie en die de resterende energie zelf opwekken. Met veel zonnepanelen en een kleine warmtepomp is op jaarbasis inderdaad de energienota tot nul te reduceren, maar onderzoek laat ook zien dat dit extreem hoge extra kosten voor aansluiting op het elektriciteitsnet met zich meebrengt. Een warmtenet kan dan aantrekkelijker zijn.

Voor Bokhoven is het duidelijk dat de overheid veel meer zal moeten doen om in de buurt van de doelstellingen voor 2020 te komen. Niet alleen wat betreft verduurzaming; op het gebied van energiebesparing gebeurt er nu nog erg weinig.

De werkgroep Techniek & Innovatie van Warmtenetwerk presenteerde in vijf pitches haar activiteiten. Maurice Verhulst presenteerde het ambitieuze hoofddoel van de werkgroep: een halvering van de kosten voor aanleg en exploitatie! Om dat te bereiken kijkt de werkgroep niet alleen naar technische ontwikkelingen, maar ook naar organisatorische zaken en financiële constructies. Een verlaging van de temperatuur van het net naar 60 ˚C (aanvoer )/30 ˚C (retour) levert al een besparing van 10 procent bij de aanleg en exploitatie op in vergelijking met de traditionele 90/60. Voorzitter De Man en secretaris Astrid Madsen sloten de bijeenkomst af met een spel waarin de zaal actief op zoek ging naar ideeën voor een betere positionering van warmtenetten.  

Bekijk de presentaties