Nieuwsbrief Warmtenetwerk November 2008

In de nieuwsbrief van de Stichting Warmtenetwerk leest u deze maand onder meer over de plannen van de stichting in 2009, de oprichting van een drietal werkgroepen en een nieuwe dvd met duurzame warmteprojecten van New-Energy TV.

1228166679twence

Overijssel steunt warmtenet Hengelo

De Provincie Overijssel investeert 1,8 miljoen euro in een warmtenet in Hengelo waarmee ze een kwart van haar milieudoelstelling kan bereiken.

EEWärmeG: een wet voor duurzame warmte

Duitsland wil met een nieuwe wet het aandeel duurzame warmte verhogen van 6 procent nu naar 14 procent in 2020.

Een Nederlands platform: Warmtenetwerk

Verschillende Nederlandse bedrijven zijn actief met de aanleg van nieuwe warmtenetten en er worden fraaie en soms heel innovatieve projecten gerealiseerd. Maar er zou veel meer kunnen. Helaas zijn de mogelijkheden voor energiebesparing en stadsverwarming en koeling nauwelijks bekend bij beleidsmakers en projectontwikkelaars. Een Nederlands platform kan daarin verandering brengen.

Europees Technologie Platform District Heating & Cooling

De Brusselse organisatie Euroheat & Power richt een platform op om alle mogelijkheden voor energiebesparing en CO2-reductie met warmte- en koudenetten te kunnen. Dit platform moet meer bekendheid geven aan de mogelijkheden van warmte- en koudedistributie en nieuwe ontwikkelingen stimuleren. Het ultieme doel is een visie voor 2050.