1361524851120 iwb koenergielabel standardversion s

Nieuwsbrief Warmtenetwerk februari 2013

In deze nieuwsbrief: Certiq certificeert nu ook warmte, studiereis naar Hamburg en Bremen met projectgroep Biomassa & WKK en stemming Warmtewet in de Tweede Kamer.

1359924060slochterenbeeld wikimedia commons photo gerardus

Warmtenetwerk Nieuws Februari 2013

Deze maand: dreigt een gastekort door productieproblemen in het Slochterenveld? En verder: uitkomsten warmtedebat in tweede kamer, fusie Duisburgse warmtenetten, Mannheims energiebedrijf steekt 27 miljoen Euro in warmtebuffer.

1358626791westpoort warmte atosborne

Belangrijke bijeenkomsten groene warmte

In de eerste helft van februari zijn er twee bijeenkomsten, die belangrijk zijn voor verduurzaming van bestaande warmtenetten en voor de ontwikkeling van groene warmtenetten: de warmtesessie tijdens de Praktijkdag Bio-Energie en de workshop SDE en certificering warmte.

1358534669canstockphoto11245018 federicofoto

Meer energiebelastingen in 2013

De kosten voor elektriciteit en aardgas gaan dit jaar omhoog in Nederland. De oorzaak hiervan is een opeenhoping van verschillende belastingen en netwerkkosten. Dat is op zich onprettig nieuws, maar het biedt wel meer ruimte voor de exploitatie van warmtenetten en van warmtekrachtinstallaties (WKK).

1357411501BvE omslag

Warmtenetwerk Nieuws December 2012

Met deze maand onder meer buitenlandse aandacht voor Nederlandse projecten, warmtenetten in de Bosatlas, succesvol congres warmtenetten in Vlaanderen, gesloten kas levert warmte aan Naaldwijkse woonwijk, Overijssels energiefonds opgericht met 250 miljoen in kas en warm tapwater door boosterwarmtepomp in appartementencomplex Sophiastaete.

1352628553brugemeester vlietstra ontsteekt fakkel

Groen warmtenet Marum in gebruik

Op 8 november zijn biomassacentrale en warmtenet van het Groningse Marum met een spetterend vuurfestijn in gebruik genomen. Het project is het eerste kleinschalige groene warmtenet in bestaande bouw en gebruikt snoeihout als brandstof.

Nieuwe Europese richtlijn steun warmte

Via een nieuwe Energy Efficiency Directive verplicht de Europese Unie de lidstaten om ook plannen te maken voor duurzame warmte in de vorm van warmtekrachtkoppeling, warmte- en koudenetten. Daarbij zijn de deelnemende landen verplicht potentieel haalbare projecten te stimuleren.

Rutte en Samsom volgen Deens voorbeeld

In juni meldden we in onze nieuwsbrief dat de Deense overheid besloot om een hoger aandeel duurzame energie te behalen in 2020 dan afgesproken was met de EU. Rutte en Samsom volgen in het regeerakkoord van 29 oktober dit lichtende voorbeeld. De afspraak voor Nederland met de EU is 14 procent duurzame energie, maar in het regeerakkoord is nu het doel van 16 procent opgenomen.

1352623619overhandiging isso

Warmtenetwerk Nieuws Jaarbijeenkomst

Nieuws van de Jaarbijeenkomst: ISSO presenteert herziene uitgave 'Grondleidingen voor warmte- en koudetransport', Rens Knegt pleit ervoor om warmtenetten onder te brengen bij beheerders van energienetten en pitches voor Warmtenetwerk awards online na te lezen.

1334565360klein WN huisjescartoon1 WNaward

Amsterdam en Thermaflex winnaars Warmtenetwerk Awards

Tijdens de jaarbijeenkomst op 10 oktober van de stichting Warmtenetwerk maakte de jury de winnaars bekend van de Best Practice Award 2012 en de Innovation Award 2012. Westpoort Warmte, het warmtenet van Afval Energiebedrijf Amsterdam met Nuon, leverde volgens de jury de beste combinatie in de praktijk van CO2-reductie, aandeel duurzame warmte, innovatie en uitbreiding. Het door het Nederlandse bedrijf Thermaflex ontwikkelde systeem van prefabricage van warmtenetten won de Innovation Award 2012.