klein Persfoto samenwerkingwarmteregioamer 1 kopie

80% groene warmte in grote Amernet

Het Amernet is een van de grootste warmtenetten van Nederland met afnemers in Tilburg, Breda, Geertruidenberg en glastuinbouwgebied Plukmadese Polder. Op 18 januari 2018 tekenden gemeenten, corporaties WonenBreburg en Laurentius, tuinders en vertegenwoordigers van woonwijken, Enexis en Ennatuurlijk een overeenkomst voor verduurzaming van het warmtenet. In 2019 zal de Amercentrale van RWE voor 80% op biomassa stoken. Het Amernet wordt een 'open' net.

Voorjaarsronde 2018 SDE+ 6 miljard

Op 6 december heeft minister Wiebes van Econmische Zaken en Klimaat per brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de steunregeling SDE+ in 2018. Evenals in 2017 is er een budget van 6 miljard voor een voorjaarsronde (13 maart t/m 5 april) en eenzelfde bedrag voor de najaarsronde. De steunregeling SDE+ is van essentieel belang voor de groei van hernieuwbare warmte in warmtenetten.

Leiden Zuidwest aardgasvrij

Op 20 december 2017 ondertekenden gemeente Leiden, Alliander DGO, de woningcorporaties De Sleutels, DUWO, Ons Doel en Portaal, Nuon Warmte, Warmtebedrijf Rotterdam, waterbedrijf Dunea en het Hoogheemraadschap Rijnland de intentieverklaring Leiden Zuidwest Aardgasvrij.

Start boring aardwarmte op 4,5 km diepte

Op 3 november 2017 ging de boor van KCA Deutag draaien voor een voor Nederland uniek aardwarmteproject. De boring gaat maar liefst 4.560 meter diep om in de Triaslaag heet water te winnen. Trias Westland gaat aardwarmte uit deze ultradiepte put leveren aan 49 bedrijven in het Westland via een nieuw warmtenet. Het project kan tot 40 miljoen m3 aardgas per jaar besparen.

groepsfoto

Presentaties studiereis Tirol

Van 25 tot 27 september 2017 was een groep van veertig warmtenetwerkers op studiereis in Tirol. Het herfstnummer van het Warmtenetwerk Magazine bevat een uitgebreid verslag. De presentaties zijn beschikbaar op deze site.

 

Hoe wilt u de warmtetransitie aanpakken?

Hoe wilt u de warmtetransitie aanpakken?

In 2018 bestaat Warmtenetwerk tien jaar. Onze uitdagingen zijn heel anders dan bij de oprichting. De grote vraag is nu hoe we in Nederland aardgas als warmtebron vervangen. Het bestuur van Warmtenetwerk heeft uw input nodig om de juiste koers te volgen en u optimaal te ondersteunen bij de warmtetransitie. 

 

Presentaties jaarbijeenkomst 2017 in Nemo

De presentaties van ons jaarcongres 2017 in Amsterdam zijn nu beschikbaar.

Inschrijving jaarbijeenkomst open

In 2017 is de jaarlijkse bijeenkomst voor deelnemers aan het Warmtenetwerk op de middag van 15 juni in het wetenschapsmuseum NEMO te Amsterdam. Schrijf u in per mail naar cpost@fbbv.nl. Deelname is gratis voor deelnemers aan Warmtenetwerk.

Op de bijeenkomst zullen nieuwe en innovatieve projecten worden gepresenteerd in korte pitches. Als u uw project wilt presenteren, stuur dan een mail met toelichting naar info@warmtenetwerk.nl.

klein Ondertekening warmtenet Sliedrecht

Sliedrecht sluit aan bij warmtenet Drechtsteden

Op 2 mei ondertekenden de gemeente Sliedrecht, de Drechtsteden, provincie Zuid-Holland, woningcorporatie Tablis Wonen en HVC  een samenwerkingsovereenkomst om de regionale mogelijkheden voor een duurzaam warmtenet te verkennen. Met deze samenwerking komt de doelstelling van de Drechtsteden, waaronder Sliedrecht, om in 2050 energieneutraal een forse stap dichterbij. 

Presentaties zonnewarmte

RVO NL, Holland Solar en Warmtenetwerk organiseerden op 19 april bij NUON in Amsterdam een workshop over zonnewarmte.De presentaties en een verslag zijn nu beschikbaar op deze website.