what does journalist do

Stichting Warmtenetwerk zoekt freelance journalisten en redacteurs

We zijn op zoek naar freelance journalisten en redacteurs die ons team kunnen versterken. Uiteraard zal de journalist inhoudelijke kennis moeten hebben over de warmtesector en de energietransitie, maar is het ook van belang dat hij of zij ervaring heeft met het nieuwswaardig neerzetten van gerelateerde onderwerpen.

schema warmtemeting

Ontwikkeling richtlijn warmtemeting

Onder de paraplu van Stichting Warmtenetwerk hebben ruim 20 medewerkers van warmtebedrijven, warmteproducenten, afnemers van warmte, meetbedrijven en fabrikanten van warmtemeters de afgelopen maanden gewerkt aan de totstandkoming van een richtlijn warmtemeters. De doelstelling is om deze aan te bieden aan het ministerie van EZK, te transformeren naar officiële “meetcode warmte” en in de warmtewet te laten aanwijzen. 

Play-based portfoliobenadering geothermie

TNO en EBN hebben een rapport uitgebracht dat inzicht geeft in zes voordelen voor veilig, verantwoord en kosteneffectief versnellen van geothermie in Nederland. Het rapport is gratis beschikbaar op de sites van EBN en TNO.

kl overhandiging msterplan geothermie

Masterplan Aardwarmte en versnelling uitrol warmtenetten

Op 28 mei ontving Ed Nijpels het Masterplan Aardwarmte Nederland. De ambities zijn hoog: 50 Petajoule in 2030 en meer dan 200 in 2050! Platform Geothermie, DAGO, Warmtenetwerk en staatsbedrijf EBN, de opstellers  van het rapport met steun van McKinsey en de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, zien een sterke groei van warmtenetten als essentieel voor de benutting van aardwarmte. Een

RUG: meer aardgas nodig in 2030

De Groninger hoogleraren Machiel Mulder en José Luis Moraga González komen in een onderzoek in opdracht van CERRE (Centre on Regulation in Europe) tot een paradoxale conclusie: de inzet van warmtepompen en elektrische auto's leidt tot een groter aardgasverbruik in 2030. In 2050 zal nog steeds 30 miljard m3 nodig zijn. Sluiting van de 

Masterplan Geothermie

Eind maart is het project Masterplan Geothermie van start gegaan. Het Masterplan wordt gemaakt voor een samenwerkingsverband van DAGO, Platform Geothermie, Warmtenetwerk, EBN en de ministerie  van EZK en BZK.McKinsey is betrokken bij het opstellen van het plan dat een groei beoogt van van 3 PJ in 2017 naar 50 PJ in 2030 en 200 PJ in 2050. 
CE Delft, IF Technology en Berenschot hebben gekeken naar de plaatsen waar diepe aardwarmte mogelijk is.

efficient tilia rand kl

Succesfactoren warmtenetten

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft een zeer informatief  rapport gepubliceerd met een analyse van 8 warmte- en koudenetten in de EU. 
In de Zweedse en Deense projecten is een krachtig overheidsbeleid de belangrijkste succesfactor. Voor Hamburg, Brescia, Parijs en Barcelona ontbreekt dat maar is de inzet van het stadsbestuur de belangrijkste succesfactor.  

warmtealliantie ZH

Green Deal Marktordening warmtetransport

De ministeries van EZK, Binnenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat en de Warmtealliantie Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Warmtebedrijf Rotterdam, Eneco Groep) hebben op 23 februari de Green Deal Marktordening Warmtetransporten gesloten.

PwC-rapport: Gelijk speelveld warmtevoorziening

Eind vorig jaar heeft PwC het rapport Naar een gelijk speelveld op de markt voor warmtevoorziening. Een economisch afwegingskader voor de ordening van warmtenetten opgeleverd. Opdrachtgever NUON stelt dit rapport nu voor professionals in de warmtesector ter beschikking.

Warmtepompen voor warmtenetten

De toepassing van industriële warmtepompen in warmtenetten groeit snel. In nummer 29 van Warmtenetwerk Magazine werd hieraan al een artikel gewijd. In het nieuwe handboek van EU-project ReUseHeat staan vele voorbeelden.