Masterplan Geothermie

Eind maart is het project Masterplan Geothermie van start gegaan. Het Masterplan wordt gemaakt voor een samenwerkingsverband van DAGO, Platform Geothermie, Warmtenetwerk, EBN en de ministerie  van EZK en BZK.McKinsey is betrokken bij het opstellen van het plan dat een groei beoogt van van 3 PJ in 2017 naar 50 PJ in 2030 en 200 PJ in 2050. 
CE Delft, IF Technology en Berenschot hebben gekeken naar de plaatsen waar diepe aardwarmte mogelijk is.

efficient tilia rand kl

Succesfactoren warmtenetten

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft een zeer informatief  rapport gepubliceerd met een analyse van 8 warmte- en koudenetten in de EU. 
In de Zweedse en Deense projecten is een krachtig overheidsbeleid de belangrijkste succesfactor. Voor Hamburg, Brescia, Parijs en Barcelona ontbreekt dat maar is de inzet van het stadsbestuur de belangrijkste succesfactor.  

warmtealliantie ZH

Green Deal Marktordening warmtetransport

De ministeries van EZK, Binnenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat en de Warmtealliantie Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Warmtebedrijf Rotterdam, Eneco Groep) hebben op 23 februari de Green Deal Marktordening Warmtetransporten gesloten.

PwC-rapport: Gelijk speelveld warmtevoorziening

Eind vorig jaar heeft PwC het rapport Naar een gelijk speelveld op de markt voor warmtevoorziening. Een economisch afwegingskader voor de ordening van warmtenetten opgeleverd. Opdrachtgever NUON stelt dit rapport nu voor professionals in de warmtesector ter beschikking.

Warmtepompen voor warmtenetten

De toepassing van industriële warmtepompen in warmtenetten groeit snel. In nummer 29 van Warmtenetwerk Magazine werd hieraan al een artikel gewijd. In het nieuwe handboek van EU-project ReUseHeat staan vele voorbeelden.

klein Persfoto samenwerkingwarmteregioamer 1 kopie

80% groene warmte in grote Amernet

Het Amernet is een van de grootste warmtenetten van Nederland met afnemers in Tilburg, Breda, Geertruidenberg en glastuinbouwgebied Plukmadese Polder. Op 18 januari 2018 tekenden gemeenten, corporaties WonenBreburg en Laurentius, tuinders en vertegenwoordigers van woonwijken, Enexis en Ennatuurlijk een overeenkomst voor verduurzaming van het warmtenet. In 2019 zal de Amercentrale van RWE voor 80% op biomassa stoken. Het Amernet wordt een 'open' net.

Voorjaarsronde 2018 SDE+ 6 miljard

Op 6 december heeft minister Wiebes van Econmische Zaken en Klimaat per brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de steunregeling SDE+ in 2018. Evenals in 2017 is er een budget van 6 miljard voor een voorjaarsronde (13 maart t/m 5 april) en eenzelfde bedrag voor de najaarsronde. De steunregeling SDE+ is van essentieel belang voor de groei van hernieuwbare warmte in warmtenetten.

Leiden Zuidwest aardgasvrij

Op 20 december 2017 ondertekenden gemeente Leiden, Alliander DGO, de woningcorporaties De Sleutels, DUWO, Ons Doel en Portaal, Nuon Warmte, Warmtebedrijf Rotterdam, waterbedrijf Dunea en het Hoogheemraadschap Rijnland de intentieverklaring Leiden Zuidwest Aardgasvrij.

Start boring aardwarmte op 4,5 km diepte

Op 3 november 2017 ging de boor van KCA Deutag draaien voor een voor Nederland uniek aardwarmteproject. De boring gaat maar liefst 4.560 meter diep om in de Triaslaag heet water te winnen. Trias Westland gaat aardwarmte uit deze ultradiepte put leveren aan 49 bedrijven in het Westland via een nieuw warmtenet. Het project kan tot 40 miljoen m3 aardgas per jaar besparen.

groepsfoto

Presentaties studiereis Tirol

Van 25 tot 27 september 2017 was een groep van veertig warmtenetwerkers op studiereis in Tirol. Het herfstnummer van het Warmtenetwerk Magazine bevat een uitgebreid verslag. De presentaties zijn beschikbaar op deze site.