Excursie Noorderwarmte en AEB

Vanaf voorjaar 2015 wordt er gewerkt aan een warmtetransportleiding van de afvalenergiecentrale van AEB naar Amsterdam-Noord. Voor dit project Noorderwarmte worden leidingen onder het IJ gelegd met een horizontaal gestuurde boring.

Warmtenetwerk en de partners in Noorderwarmte organiseren een middag met naar keus een excursie naar de bouwplaats of een bezichtiging van de centrale. De warmtetransportleiding is nodig om bestaande en toekomstige woningen in Amsterdam Noord te voorzien van schone warmte vanuit AEB Amsterdam. De verwachting is dat in 2030 in Amsterdam Noord 20.000 huishoudens zijn aangesloten op het warmtenetwerk van NUON en AEB. Het tracé van de transportleiding is 16 km lang en er zijn acht gestuurde boringen nodig met een totale lengte van 3,5 km. 

Het middagprogramma wordt binnenkort bekend gemaakt.

Vanwege de beschikbare ruimte is het aantal deelnemers beperkt. Deelnemers aan Warmtenetwerk hebben voorrang bij de inschrijving.

Locatie

AEB Amsterdam
Australiëhavenweg 21
1045 BA Amsterdam