Bijpraten over de Warmtetafel

In de Energieagenda heeft Minister Kamp nu definitief de weg in geslagen naar een aardgasloze gebouwde omgeving. Dit is een omvangrijke operatie. Daarbij komen vragen op: wat zijn de alternatieven, hoe maak je een keuze, wie gaat daarover etc.  Deze en andere onderwerpen worden besproken aan de Warmtetafel waar naast de Ministers Blok en Kamp en Staatsecretaris Dijkhuis ook stakeholders vanuit provincies, gemeenten, industrie, woningcorporaties,  energiesector, huurders etc deelnemen. Warmtenetwerk organiseert een ochtend om u bij te praten over de ontwikkelingen.

De eerste bijeenkomst is op 1 februari van 9.30-12.30; de tweede op 20 februari 14.00-17.00. De locatie Eneco World is vlakbij intercitystation Rotterdam Alexander.

We behandelen de volgende onderwerpen:

. Wat is doel van Warmtetafel/werkgroepen
. Wat zijn de tussenresultaten
. Wat zijn de volgende stappen
. Relatie met energie-agenda

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.

De bijeenkomst op 1 februari is volgeboekt. Voor de tweede bijeenkomst op 20 februari  zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. U kunt u aanmelden bij cpost@Fbbv.nl

Locatie

Eneco World
Marten Meesweg 5
3068AV Rotterdam